AX-Agro
Zbyszek Aksienionek

Gordejki 5
19 – 400 Olecko
Gordejki, gm. Olecko

Telefon: 87 520 73 06 , 699 337 278

E-mail: poczta@gordejki.pl

Zaliczki wpłacamy na konto:
BS w Olecku 70 9339 0006 0000 0006 8068 0001